Principal:
Alpaslan ÇİMEN
Tel:
0406 241 306
Address:
PO Box 84
 
Dallas VIC 3047
Kampus:
Gladstone Park Secondary College
 
Taylor Drive, Gladstone Park

AUSTURK Eğitim ve Kültür Vakfı

AUSTÜRK Eğitim ve Kültür Vakfı 1977 yılında, Türk toplumunun çocuklarına Türkçe’yi öğretmek için kurdukları ilk yapılanmalardan biridir. Kurulduğu ilk yıllarda Broadmeadows Camisi’nde Türkçe dersleri veren bir dernekten ibaretti. AUSTÜRK, vakıf sistemine geçerek bir mütevelli heyeti oluşturmuş, bu sayede kabiliyet ve hareket alanı gelişmiştir. Geçen zaman zarfında gelişen , büyüyen, uzmanlaşan bir vakıf haline gelmiştir.

AUSTÜRK, halen Gladstone Park Secondary College binasını kiralayarak haftasonu Cumartesi günleri Avustralya’daki Türk varlığının geleceği olan çocuklarımıza yılda ortalama 38 hafta, haftada 4 saat Türkçe, bir saat Halk Oyunları olmak ve bir saat seçmeli Matematik olmak üzere Viktorya’da bilinen en yoğun Cumartesi okulu programını uygulamaktadır. Müfredat konusunda başlattığı çalışmalarla da kalite gelişimini sürekli olarak arttırmayı hedeflemektedir.

AUSTÜRK, yanlızca Türkçe eğitim vermekle yatinmemekte, gençlerimizin boş vakitlerini en iyi şekilde ve Türk arkadaşlarıyla birlikte geçirmeleri için yoğun bir kültürel ve sportif gündemle öğrencilerine katkı sağlamaktadır. AUSTÜRK Halk Oyunları ekibi gençlerimizin Anadolu’yu yaşamalarına imkan sağlamaktadır.Bu yolla hem gençlerimizin beceri ve özgüvenleri artmakta hem de Türk toplumu vatanlarına olan duygularını sürekli taze tutmaktadır. AUSTÜRK, gençlerle olan bağını güçlendirmek için spordan aktif bir biçimde yararlanmaktadır. Yıl içerisinde düzenlenen spor müsabakaları gençlerimizi birarada tutmakta önemli rol oynamaktadır.

Bunun yanında, okul sonrası sunuduğu ücretsiz Matenatik dersleriyle gençlerimizin genel okul başaraılarına katkıda bulunmaktadır.

VCE sınıflarının üniversite sınavlarında geçmiş yıllardaki başarılara benzer bir başarı göstermeleri ve bunu daha da ileriye taşımaları AUSTURK için büyük önem taşımaktadır. Ek dersler ve yoğunlaştırılmış üniveristeye hazırlık programıyla gençlerimizi yeni başarılara taşıma konusunda AUSTURK kararlı davranmaktadır.

AUSTÜRK, Türkiye’nin benimsediği değerleri yeni nesillere aktarmayı görev bilmiştir. Bu kapsamda Ulusal Bayram kutlamalarını yoğun bir biçimde kutlayarak tarihimizi anlatma çabasını her zaman öncelik olarak görmüştür. Bu bakımından AUSTÜRK gençleri değerlerimizi sadece bilen değil anlayan gençler olarak yetişmektedir. Nitekim, AUSTÜRK gençleri, her Cumartesi Türk bayrağı altında İstiklal Marşı okuyarak derse başlayan kalbi Türkiye sevgisi dolu gençlerdir.

AUSTÜRK içine kapalı bir Türk sivil toplum kuruluşu olmamaya özen göstermektedir. Bu kapsamda farklı dillerin okullarıyla ilişkilerini geliştirmeye çaba harcamaktadır. Bu yolla hem Türkiye’nin tanıtımına katkıda bulunmakta hem de çok kültürlü Avustralya ortamında etkileşim sağlanabilmektedir.

Burada AUSTÜRK camiasının en belirgin özelliği olarak anılması gereken son nokta, AUSTÜRK’ün dinamik ve gelişmeye açık demokratik yapısıdır. Yeni ve farklı düşüncelere saygılı olmayı prensip haline getiren AUSTÜRK, bu özelliğiyle Avustralya’daki Türk varlığını daha nitelikli ve hissedilir hale getirmek için durmaksızın çalışmaya devam edecektir.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AUSTURK