Address:
PO Box 1147
 
Auburn NSW 2144

Avustralya Atatürk Kültür Merkezi

ATATÜRKÇÜLÜK (KEMALİZM)

Türk Milleti’nin bugün ve gelecekte tam bağımsızlığa, huzur ve refaha sahip olması, devletin millet egemenliği esasına dayandırılması, aklın ve ilmin rehberliğinde Türk kültürünün çağdaş uygarlık düzeyi üzerine çıkarılması amacıyla temel esasları yine Atatürk tarafından belirtilen devlet hayatına, fikir hayatına ve ekonomik hayata, toplumun temel müesseselerine ilişkin gerçekçi fikirlere ve ilkelere ATATÜRKÇÜLÜK denir.

(Uğur Mumcu – Devrim, 16 Şubat 1971)

İlke ve Amaçlarımız

 • Atatürk ve Atatürk’çü düşünceyi (Kemalizmi) birinci kaynaklardan öğrenip yaymak.
 • Atatürk’ün eseri olan Türk Devriminin fikir ve eyleminden ortaya çıkan düşünce sistemini, toplum anlayışını, dünya görüşünü, yaşam biçimini anlatmak, anlattırmak.
 • Atatürk devrimleri ve eserine ilişkin toplantılar, seminerler, konferanslar ve sergiler gerçekleştirmek.
 • Gençlerimizin ve çocuklarımızın, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi konusunda her türlü eğitimi, inceleme gezisi, bilgilendirme ve bilinçlendirmeleri amacıyla çalışmalar yapmak.
 • Türk kültürünü, geleneklerini ve sanatını tanıtmak için olanaklar sağlamak.
 • Yurttaşlarımızın uluslararası insan hak ve onuruna uygun bir yaşam sürdürebilmeleri için etkili çalışmalar yapmak.
 • Atatürk’ün insanlık ve ulusal onura dayalı ve uluslararası ilişkilerde mazlum uluslara ışık tutan ve tüm dünyada barış ve insanseverlik ilkesini getiren siyaset modelini ilke edinmek.
 • Atatürk’çü düşüncenin laik kurumlarını ve laik eğitim sistemini anlatmak, anlattırmak.
 • Atatürk’ün yaşamında, devlet sisteminde ve tüm değerlerde bilime ve akla üstünlük ve öncelik tanıyan hedeflerini gerçekleştirmek için çalışmak.
 • Ulusumuzun birliği, devletimizin tekliği ve ülkemizin tümlüğü konusunu özenle savunmak.
 • Avustralya Atatürk Kültür Merkezi şubeleri açmak.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AUSTURK