Tel:
(03) 9354 8153
Address:
28-32 Williams Rd.
 
North Coburg VIC 3058

Avustralya Alevi Bektaşi Federasyonu

AFA'nın amaçları tüzüğümüzde maddeler halinde belirtilmiştir. Öncelikli amaçlarımız ve izleyeceğimiz yöntem ise çalışma programımızda şöyle belirlenmiştir :

ÇALIŞMA PROGRAMI

  • Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki her fırsatta yöneticilerimiz varlık nedenimizi unutmamalıdır. Bu neden, Alevi kimliği ve bu kimliği yaratıp yaşatantarihi, kültürel, inançsal ve örgütsel varlığımızdır.
  • Alevilik, içindeyaşadığı toplumların her türlü baskıcı ve dayatmacı yok etme politikalarından dolayı saklanmak zorunda kalmıştır. Bundan dolayıda bu kültür ve inançlardan etkilenmiş, hatta bazen zorunlu olarak onlara benzemeye çalışmış, ancak gizlenmeyi başararak, kendi inanç ve kültürünü bu günlere taşıyabilmiştir.

Aleviliği bir başka dinin farklı bir yorumu gibi göstermek doğru değildir.Alevilik kendine özgü tanrı anlayışı (Enel-Hakk), inanç kurumu (Cemevi), ritüelleri (Cem, Semah, saz, düvaz, yası Muharrem, aşure, müsahiplik, görgü vs.) olan bir inançtır.

Alevi kimliğinin bu genel tanımı etrafında birleşmeli ve ortak değerlerimizi yaşatabilmek için her bölgede mutlak inanç kurumlarımızı (Cemevleri) yaratmalıyız.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AUSTURK